APS Ambalaj-Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi A.Ş.
KURUMSAL
Neden APS

Yürüttüğümüz operasyonların her aşamasında mükemmeliyete odaklanmış ekibimiz ve üretim prosesinin üzerinde sunduğumuz hizmetlerimizle, müşterilerimizin beklentilerini sürekli karşılamayı ve aşmayı hedefleriz.

Müşterilerimizin üretim operasyonlarının uzantısı ve parçası olarak, fason üreticiden çok, hizmet sağlayıcı konumundayız.

Proje yönetimi ve Ambalaj geliştirme aşamalarında müşterilerimize destek olarak, ürünlerini pazara daha iyi, daha hızlı ve daha düşük maliyetli sunabilmelerini sağlamaktayız.

Sunduğumuz hizmetler; müşterimizin ek kapasite ihtiyaçlarından kaynaklanan basit fabrika destek üretim operasyonlarından, dizayn, ar-ge, ambalaj geliştirme, mühendislik, üretim, ambalajlama, satınalma, tedarik zinciri yönetimi gibi fonksiyonları da içeren kapsamlı proje yönetimlerine kadar uzanabilmektedir.

APS, FMCG sektöründeki marka/ürün sahibi firmalar için, aşağıda sıralanan dünyaca kabul görmüş nedenlerden bir veya birkaç tanesinden dolayı kurulduğu günden bugüne, stratejik işortağı olmuştur.

  • Ülkede kendi üretim tesisi olmaması,
  • Tesis olsa dahi o ürünü üretebilecek hattın ya hiç bulunmaması ya da üretilebilmesi için üzerinde birçok modifikasyon gerektirmesi,
  • Yeni hat yatırımının fizibl olmaması,
  • Ürünün yıllık üretim miktarının çok düşük olması,
  • Seri üretime yönelik dizayn edilmiş hatlarda düşük miktarlardaki çok çeşitli varyantların üretilmesinin verimli olmaması,
  • Ürün geçişlerindeki uzun set-up zamanları, sonucunda da yüksek işçilik maliyetleri,
  • Spesifik hammade/malzeme/proseslerle ilgili know-how/kalifiye personel gerekliliği, tüm bunların sonucunda da yüksek maliyetler…