APS Ambalaj-Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi A.Ş.
KURUMSAL
Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

Misyonumuz;

“Uzun vadeli iş ortaklarımız” olarak gördüğümüz müşterilerimizin istek ve beklentilerini tam olarak anlayıp, müşteri odaklı bir yaklaşımla ve optimum düzeyde karşılayarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.

Kalite yönetimine dair sertifikalarına sahip olduğumuz mevcut sistemlerimize, işimizin gereği ileride doğabilecek yenilerini de ekleyerek, sürekli öğrenen bir organizasyon olarak, sistemimizi geliştirmek.

İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve doğal kaynakları önemseyerek, etik değerlerden ödün vermeden, yasa ve mevzuatlara uygun çalışmak.

Vizyonumuz:

Müşterilerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda kalite ve hizmet mükemmelliğinden ödün vermeden, esnek yapımız, yaratıcı çözümlerimiz, rekabetçi fiyatlarımız ile temizlik ve kozmetik ürünleri sektörünün, Fason Ambalajlama, Fason Üretim, Özel Markalı Üretim (Private Label) faaliyet alanlarında, ambalaj formatı ve ürün çeşitliliği bakımından Türkiye’deki lider konumumuzu korumak.

Temel Değerlerimiz

 • Gelen ürün ve hizmet taleplerini müşteri ihtiyacı doğrultusunda belirlenen kriterlere göre maksimum oranda karşılamak,
 • Dinamik, hızlı ve esnek bir yönetim anlayışı ile üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma prensiplerinden ödün vermemek,
 • Kaynakları mümkün olduğu kadar verimli kullanarak, maliyetleri minimum seviyelerde tutmak ve müşterilerimize yansıtmak, firmamıza ve ülkemize atıl kapasite yaratacak yatırımları önlemek,
 • Müşterilerimiz ile sürekli bir beraberlik oluşturarak, etkin rekabetçi yaklaşım ile kârlılığa da birlikte ulaşmak,
 • Her seviyedeki firma çalışanlarının yaratıcılık ve yeteneklerinin gelişimini destekleyerek işgücü kalitesini yükseltmek,
 • Hem kuruluşumuz içerisinde, hem de müşteri ve tedarikçilerimiz ile sağlıklı bir iletişim ağı kurarak sürekli değer katmak,
 • Gücünü birlik ve dayanışmadan alan keyifli bir çalışma ortamı yaratmak,
 • Kalitenin, kuruluşumuzun her düzeydeki çalışanının aktif katılımı ile oluştuğuna inanarak, kalite yönetim sisteminin iyi işlemesini ve sürekli gelişmesini sağlamak,
 • Çevreye karşı duyarlı olmak, gerekli önlemleri almak ve bu önlemlerin niteliğini geliştirmek için sürekli çaba göstermek.

Taahhütlerimiz

 • Güven ve gizlilik: Müşteri taleplerini yerine getirirken, karşılıklı güvenilirliğe, gizlilik prensibine, ilgili standart ve yasal şartlara önem veririz,
 • Hijyen: Ürünleri, temiz ve düzenli bir ortamda, gerektirdiği sağlık ve hijyen koşullarında üretir ve depolarız,
 • Ekonomik teminat: Firmamıza teslim edilecek hammadde ve ambalaj malzemeleri bedelleri ile üretilecek ürünlerin bedelleri karşılığında, talebi halinde müşterilerimize teminat veririz,
 • Sigorta: Firmamıza teslim edilecek hammadde ve ambalaj malzemeleri bedellerini, yaptırdığımız sigorta poliçesi kapsamına alırız,
 • İstikrarlı ve nitelikli kadro: Çalışanlarımızdaki yetkinlik, süreklilik ve aidiyetten gelen kaliteli hizmet garantisi sunarız,
 • Ülkemizde geçerli 4857 sayılı iş kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyar, çalışanlarımıza karşı ayrımcılık yapmadığımız gibi, çalışanlarımızın birbirlerine karşı ayrımcılık yapmasına da izin vermeyiz.
 • Yeni yatırım: Müşteri ürünlerinin planlanan miktarlardan fazla talep görmesi halinde, hızla yeni yatırım kararı alıp uygulamaya koyarız.