APS Ambalaj-Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi A.Ş.
KALİTE
Sosyal Uygunluk ve Etik Politikası

APS olarak yaşça yasal sınırların altında işçi çalıştırmayacağımızı,

İşe alım, ücret, terfi, şikayet, işten çıkarma konularında tüm çalışanlarımıza eşitlik ilkeleri içerisinde davranacağımızı,

Zorla ve gönülsüz olarak çalışan işçi bulundurmayacağımızı,

Çalışanlarımızın özlük haklarını tam ve doğru şekilde kullanabileceklerini,

Kurumsal cezalandırma yapmayacağımızı, sözlü fiziksel ve psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermeyeceğimizi,

Çalışanlarımıza herhangi bir topluluğa üye olmamaları konusunda baskı yapmayacağımızı,

APS’de din, inanç, dil, ırk, cinsel yönelim, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmayacağımızı,

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve göreneklerine saygı duyacağımızı,

Çalışma saatlerini yasal sınırlara göre belirleyip, çalışanların temel giderlerini karşılayabileceği minimum ücret olarak asgari ücreti esas alacağımızı ve fazla mesai ücretlerini yasaların öngördüğü şekilde ödeyeceğimizi,

APS olarak çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma haklarının olduğuna inanarak uygun çalışma koşulları sağlayacağımızı,

Rüşvet alınması veya verilmesine müsaade etmeyeceğimizi, rüşvet ve yolsuzluk aracılığı ile ticari ilişkiye girmek isteyen üçüncü kişilerle ilişkiye girmeyeceğimizi,

Sembolik olanların dışında hediye kabul etmeyeceğimizi,

Hem firmamıza hem de ticari ilişki içerisinde bulunduğumuz müşterilerimize ait finansal ve ticari bilgileri özel kabul ederek gizli tutacağımızı, çalışanlarımızı bu konuda bilgilendireceğimizi,

Tekel karşıtlığı, kara para aklama konularında ilgili yasalara uyacağımızı,

Ticari ilişki içerisinde bulunduğumuz yurtdışı firmaların kendi ülkelerindeki ticari kontrol yasalarına uyacağımızı,

Kişilerin mevki ve kıdemlerini kullanarak çalışanlara dayatma yoluyla yasal olmayan iş yaptırmalarına müsaade etmeyeceğimizi,

Taahhüt ederiz.

Bekir TERZİOĞLU
General Manager / Chairman