APS Ambalaj-Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi A.Ş.
KALİTE
Kalite Politikası

Müşterilerimizi memnun etmek için beklentilerini doğru anlar, bu beklentileri karşılamak için çabalar ve müşterilerimizin kendilerini değerli hissetmelerini sağlarız.

Müşteri taleplerini yerine getirirken, karşılıklı güvenilirliğe, gizlilik prensibine, ilgili standart ve yasal şartlara önem veririz.

Müşteri odaklı süreç yaklaşımımızın, ürün güvenliğinin, bağlamlarımızın ve sürekli iyileştirme prensibimizin gereği olarak; ISO 9001, ISO 22716 Kozmetik GMP, BRC Food, BRC Consumer Product standardlarına uygun kalite yönetim sistemlerimizi sürekli günceller ve geliştiririz.

Uygulamaya aldığımız tüm sistemleri düzenli olarak gözden geçirir , hedefleri belirler ve sürekli gelişimi destekleriz.

Faaliyet alanlarımız özellikle çok uluslu ya da yerli firmaların toz, granül, pelet, sıvı, jel, mendil formlarındaki; kozmetik, gıda, temizlik, agro (tarım ve veteriner ilaç) ürünleridir. Bu ürünler için 3 ana grupta süreçlerimizi yönetiriz.

  1. Fason Ambalajlama: Ambalajlama know-how’ı müşteriye veya APS’ye ait ürünlerin, istenilen standartlarda fason ambalajlanması
  2. Fason Üretim: Üretim ve ambalajlama know-how’ı müşteriye ait ürünlerin, istenilen standartlarda fason üretilmesi
  3. Özel Markalı Üretim: AR-GE ve tasarım hizmetleri, Üretim ve ambalajlama know-how’ı APS’ye ait ürünlerin, müşteri tarafından istenilen marka ve nihai performansında üretilmesi
     

Sektörümüz gereği bu ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve piyasaya sunulması aşamalarında ilgili bakanlıkların yürülükte olan yasa ve mevzuatlarına sürekli olarak uygunluğu sağlarız.

Taşeronlarımızın ve tedarikçilerimizin de sürekli gelişimini destekler, bu amaçla sürekli ve planlı denetim ve değerlendirmeler yaparız.

Kalite politikamızın ve uygulamada olan tüm yönetim sistemlerimizin çalışanlarımıza benimsetilmesi ve prensiplerinin iyi anlaşılması için sürekli ve planlı eğitimler yaparız.

Bekir TERZİOĞLU
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı