APS Ambalaj-Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi A.Ş.
KALİTE
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Yürütülen faaliyetler sırasında, müşteri, tedarikçi, kuruluşlar ve tüm paydaşlar ile güven ortamında, karşılıklı işbirliği içinde, sağlıklı, güvenli çalışmayı, kaza, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemeyi kendimize görev edinir ve bu amaç doğrultusunda koruyucu ve önleyici tedbirleri alırız.

İş sağlığı ve güvenliği açısından yasal ve diğer şartları takip eder; bünyemizdeki alanları ve üretimlerimizi söz konusu şartların gerektirdiği biçimde düzenler ve yürütür, oluşacak değişikliklere uyum sağlarız. 

İş sağlığı ve güvenliği adına kuruluşumuzda oluşabilecek tüm risk ve fırsatları tanımlar, kaynak ihtiyaçlarımızı belirleyerek tehlikeleri ortadan kaldıracak ve riskleri azaltacak iyileştirme faaliyetlerini planlar ve gerekli önlemleri alırız. Tüm riskler, risklere karşı alınan önlemler ve fırsatlar konusunda ilgili tarafları bilgilendiririz. 

İş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren tüm konularda çalışanlarımıza ve çalışan temsilcilerimize danışır, sağlıklı ve güvenilir çalışmayı etkin kılmak için katılımlarını sağlamayı amaçlar, yapılacak güvenli çalışma uygulamalarıyla bilinçlendirir ve eğitiriz.

İş sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde faaliyet gösteren tedarikçilerle çalışmaya özen gösterir, gerektiğinde bu bilinci geliştirmede işbirliği içinde oluruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemimizin ve bağlamlarımızın gereği olarak sistemimizi gözden geçirir ve sürekli iyileştiririz. Yönetim sisteminin sürekliliğini ve gelişimini sağlamak için hedefler belirler, periyodik olarak takip eder, hedeflere ulaşmayı sağlamak için gerekli aksiyonları alırız. 

Bekir TERZİOĞLU
General Manager / Chairman