APS Ambalaj-Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi A.Ş.
KALİTE
Çevre Politikası

Yürütülen faaliyetler sırasında, müşteri, tedarikçi, yasal otoriteler ve ilgili tüm taraflarımızla güven ortamında, karşılıklı işbirliği içinde, çevreye duyarlı çalışmayı, kirliliği önlemeyi ve çevre kazalarını en aza indirmeyi kendimize görev edinir ve bu amaç doğrultusunda koruyucu ve önleyici tedbirleri alırız.

Çevresel etkileri minimize etmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek amacı ile çalışmalarımıza yön veririz. Yerel yasa ve yönetmelikleri takip eder; bünyemizdeki alanları ve üretimlerimizi uygunluk yükümlülüklerimizin gerektirdiği biçimde düzenler ve yürütür, oluşacak değişikliklere uyum sağlarız.

Üstün kaliteli hizmetler sunmak, çevreyi korumak, en yüksek iş ahlakı ilkelerini sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırmak için sürekli  iyileştirmeyi kendimize amaç ediniriz.

Üretimlerimiz ve günlük faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıklarımızı kaynağında azaltmaya çalışır ve mümkün olduğu kadar geri kazanımını sağlarız.

İç ve dış bağlamlarımızı ve taraf beklentilerimizi göz önüne alarak, çevre adına kuruluşumuzda oluşabilecek tüm çevre boyutlarını tanımlar ve çevreye etkilerini kabul edilebilir seviyeye çekecek önlemleri alırız. Tüm çevre boyutlarımız, çevre etkilerimiz ve aldığımız önlemler konusunda çalışanlarımızı, misafirlerimizi ve taşeronlarımızı bilgilendiririz.

Çevreye uyumlu çalışmayı etkin kılmak için tüm çalışanlarımızın katkısını amaçlar, yapılacak çalışma uygulamalarıyla bilinçlendirir ve eğitiriz.

Çevreyi kirletmeyecek ve tehdit etmeyecek şekilde faaliyet gösteren tedarikçilerle çalışmaya özen gösterir, gerektiğinde bu bilinci geliştirmede işbirliği içinde oluruz.

Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirleri planlayıp uygularız.

ISO 14001 Çevre yönetim sisteminin sürekliliğini ve gelişimini sağlamak için hedefler belirler, periyodik gözden geçirme faaliyetleri ile sürekli iyileştiririz.

Doğayı koruma ve ormansızlaşmayı önlemeyle ilgili yasa ve uygulamaları takip eder ve uygularız.

Doğanın korunması yüksek değerleri ve yüksek karbon deposu ormanların zarar görmesini engelleyecek önlemleri alırız.

Ormansızlaşmayı önlemek amacıyla her sene ağaçsız bir araziyi hedeflediğimiz miktar kadar ağaçlandırırız.

Bekir TERZİOĞLU
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı