APS Ambalaj-Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi A.Ş.
KALİTE
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Yürütülen faaliyetler sırasında, müşteri, tedarikçi ve diğer kuruluşlarla güven ortamında, karşılıklı işbirliği içinde, sağlıklı, güvenli çalışmayı, kaza ve yaralanmaları en aza indirmeyi kendimize görev edinir ve bu amaç doğrultusunda koruyucu ve önleyici tedbirleri alırız.

İş sağlığı ve güvenliği açısından yerel yasa ve yönetmelikleri takip eder; bünyemizdeki alanları ve üretimlerimizi yasa ve yönetmeliklerin gerektirdiği biçimde düzenler ve yürütür, oluşacak değişikliklere uyum sağlarız.

İş sağlığı ve güvenliği adına kuruluşumuzda oluşabilecek tüm riskleri tanımlar ve bu riskleri kabul edilebilir seviyeye çekecek önlemleri alırız. Tüm riskler ve alınan önlemler konusunda çalışanlarımızı, misafirlerimizi ve taşeronlarımızı bilgilendiririz.

Sağlıklı ve güvenilir çalışmayı etkin kılmak için tüm çalışanlarımızın katkısını amaçlar, yapılacak güvenli çalışma uygulamalarıyla bilinçlendirir ve eğitiriz.

İş sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde faaliyet gösteren tedarikçilerle çalışmaya özen gösterir, gerektiğinde bu bilinci geliştirmede işbirliği içinde oluruz.

OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin sürekliliğini ve gelişimini sağlamak için hedefler belirler, periyodik gözden geçirme faaliyetleri ile sürekli iyileştiririz.

Bekir TERZİOĞLU
General Manager / Chairman